לשמיעת השידור

המשוררת חוה פנחס כהן מראיינת את יעל אונא יו"ר עמותת "דור ההמשך של יוצאי מקדוניה בישראל" על פעילותה לשימור מורשת הקהילה והנחלתה לדור הצעיר.
עורך: אורי איילון