ראיון של ג'ני לבל עם משה ישי (קטע קול)

משפחת משה אישך ישי