ספרים על קהילת מונסטיר

היסטוריונים של יהדות מקדוניה