"בית החיים" במונסטיר – ביטולה: עבר, הווה ועתיד.

מאת אריה ביבאס

"בית החיים" של מונסטיר – ביטולה, הוא אחד העתיקים בבלקן. ניתן לשער שכבר המגורשים הראשונים מספרד שהגיעו לאזור, קברו את מתיהם במקום זה. כלומר, שהוא בן כ- 500 שנה.

"בית החיים" ככינוי לבית הקברות, אינו לשון סגי נהור. האמונה שהחיים הנצחיים נמשכים לאחר מות הגוף קורנת מרבות ממצבות המקום. "בית החיים" הוא הבית של החיים, חיים – לשון רבים. החיים כאן בעולם הזה והחיים שם בעולם הנצחי.

למאמר המלא (PDF)

אלבום תמונות