תמונות הנספים ממונסטיר שבארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

ב"אוסף אבן-טוב" שהוא חלק מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, מצאנו קופסת קרטון שבתוכה מעטפות לבנות ועל כל אחת מהן כתובים שמות של משפחות מיהודי מונסטיר. בתוכן מצאנו צילומי דיוקן של בני המשפחות. איננו יודעים כיצד הגיעו התמונות לארכיון והסתום מרובה על הגלוי. מקור התמונות הוא כנראה פנקסי רשימות גדולים שהכינו שלטונות הכיבוש הבולגרי כהכנה להשמדה. כל יהודי ביטולה-מונסטיר חויבו למסור תמונות פספורט של כל בני המשפחה בליווי הפרטים האישיים שלהם.
בהתרגשות רבה סרקנו את כל התמונות ואנו מעלים אותן כאן, פנים ואחור.
בצד האחורי של התמונות נכתבו שמות המצולמים ופרטים נוספים בשפה הסרבו-קרואטית ובמקדונית. לפי הבנתנו הפרטים נכתבו אחרי המלחמה.
• ישנם מי שלגביהם צוין שהם נמצאים בישראל.
• שמות הרחובות בביטולה הם כפי שהיו לפני המלחמה.
• בכמה מקומות צוינו תאריכי פטירה של האנשים וביניהם גם תאריכים משנת 1943.
• במקרה אחד צוין שאדם נפל כפרטיזן ואצל שניים אחרים נכתב "גיבור".
• לפי כתב היד נראה שאת הפיענוח והרישום עשה אדם אחד.
תודתנו העמוקה לחיים פקוביץ מ"אוסף אבן-טוב" שתרגם את השמות והפרטים לעברית, ולד"ר יוחאי בן גדליה מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי על תמיכתו.

אירגז
אירגז
אישך
אישך
אלבראנס
ארואסטי
אשכנזי
אשכנזי
אלבוחר
אלבוחר
אלישנדרה
אלישנדרה
בן יקר
בכר | בנבניסטי
בכר | בנבניסטי
גרון | גרציאנו
גרון | גרציאנו
וורסאנו
וורסאנו
חסיד | חזן
חסיד | חזן
חונן
חונן
חסון
חסון
טודלנו
טודלנו
טלבי
טלבי
טסטה
טסטה
כהן
לוי | לאונוביץ
מאיו
מוסה
מישולם | מורנו | מזרחי
מסוט
נבון | נחמיה | נגרי
נחמיאס
ניסן
סדיקרייו | סימעיה | סקאייו | סאדיק
סרפתי
עובדיה
פרג׳י
פסו
פרדו | פרסיה
קולונומוס | קרסקי
קטנלה | קונפינו | קטן
קלדרון
קמחי
קסורלה
קסורלה
רוזילייו
רוסו
ללא שם
?

תמונות נספים ממונסטיר מספרה של גמילה קולונומוס

מתוך ספרה של ג'מילה קולונומוס
Jamila Adjela Kolonomos, Monastir Without Jews – Recollections of a Jewish Partisan in Macedonia