רשימות נספים שטיפ מתוך קולונומוס-ונגלי

מתוך קולונומוס-ונגלי (PDF)

רשימות נספים סקופיה מתוך קולונומוס-ונגלי

מתוך קולונומוס-ונגלי (PDF)

רשימות הנספים מונסטיר-ממרק כהן לפי ABC

Aladjem-Baruch
Baruch-Hassan
Hassan-Kalderon
Kalderon-Kamchi
Kamelchi-Koen
Koen-Nachmias
Nachmias-Pifi
Possot-Varsano