בארכיון “יד ושם" בירושלים, בקומת המרתף, שמור תיק מזﬠזﬠ. שלושה ספרי רישום בעלי כריכה קשה ששיני הזמן כבר נתנו בהם אותותיהם – רשימותיהם של יהודי ביטול, שנספו כולם במחנה ההשמדה. אשר למרבה הפלא נשתמרו ומצאו דרכם לארכיון השואה, הרשימות נﬠרכו ﬠ"י השלטונות המקומיים בעיר, במחצית השנייה של 1942. היה זה במסגרת השלב הראשון להכנות המﬠשיות לגירושם של יהודי ביטול אל משרפות המװת בפולין הרחוקה.

כל אחד ואחד מראשי המשפחה היהודים, נקרא לבוא ולהתײצב במשרד הרישום, כשבידו תצלום דיוקנו ודיוקן אשתו וילדיו. חלק מן התצלומים הללו של האנשים ששוב אינם בחיים ﬠודם דבוקים ליד ﬠמודה מתאימה בספר הרישום, אולם רבים אחרים אבדו או נﬠקרו ﬠל ידי קרובי משפחה בארץ. מן התצלומים ששרדו ניבטים פני יהודי ביטול – צעירים, בני גיל הﬠמידה וקשישים מופלגים, פני אנשים קשי-יום ושבﬠי-ﬠםל. כזו היתה דמות דיוקנה של קהילת ביטול העתיקה בימי חייה האחרונים ﬠל סף היﬠלמותה.

ספרי רישום אלו הם מסמך יחיד במינו. אין דומה לו בשום קהילה יהודית אחרת שהושמדה באירופה. ביטול לבדה. רק היא הנציחה את שמות כל יהודיה, ﬠל הפרטים האישיים, כתובת המגורים ותצלום דיוקנותיהם. אין פלא ששנים לאתר מכן, בשבת 1959. התﬠוררו שלושה אנשי-ﬠט, יהודי אחד ושני מקדונים מביטול, לפﬠנח את ספרי הרישום, להרחיב ﬠליהם וללקט כל פרט נוסף כדי ליצור תצורה שלמה ומושלמת ﬠל זהותה של קהילה שלמה שנכחדה מן הﬠולם. השלושה ﬠשו ﬠבודת נמלים והדפיסו במכונת כתיבה פשוטה ספר המחזיק למﬠלה מ-800 עמודים. שכולו אוסף ביוגרפיות קצרות של 3013 יהודי ביטול, אשר נספו בשואה.

המחברים הם יﬠקב ארואיסטי, דושקו קונסטנטינוב ומילוש קונסטנטינוב. הם ליקטו בקפדנות יחרה את הפרטים האישיים הדלים ופרסמו את הרשימה לפי סדר אלפביתי. קורןת-החיים מתומצתים במשפטים ספורים ובסיכומה של כל ביוגרפיה חוזר משפט חדגוני, כמﬠט ללא שינוי נוסח: 'נשלח על-ידי הפּאשיסטים הגּרמנים-בולגאריים, ב-11 במרס 1943. אל מחנה ההשמדה ההמונית של אנשים חפים מפשﬠ'. כך שלושת אלפים ושלושה-ﬠשר פﬠמים.

מיד אחרי המלחמה אספו ג'מילה קולונומוס וד"ר ורה ןסקןביץ'-ונגלי את רשימות הנספים של מקדוניה כולה ופרסמו אותן בספר:

Zhamila Kolonomos and Dr Vera Veskovich-Vangeli,
The Jews in Macedonia During the Second World War (1941-1945)