שלמה אלבוחר, מונסטיר (ביטולה) מקדוניה, עיר יהודית עתיקה, שיהודים אין בה-אש טרבלניקה אכלתם, הספרייה הציונית, ירושלים, 2005

שלמה אלבוחר, מונסטיר (ביטולה) מקדוניה, סיפורה של קהילה יהודית שהיתה ואיננה, מהדורה מקוצרת, 2010

ג'ני לבל, גאות ושבר, פרקים בתולדות יהודי מקדוניה הווארדארית, המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך והתרבות, ירושלים, 1986

הורד ספר (PDF)

אלכסנדר מטקובסקי, בתוך: מנחם שלח (עורך), תולדות השואה-יוגוסלביה, הוצאת יד ושם, ירושלים, 1990, חלק ד', השואה במקדוניה

Mark Cohen, Last Century of a Sephardic Community, The Jews of Monastir, 1943-1839, Foundation for advancement of Sephardic studies and culture, New York, 2003

אורי אורן, עיר ושמה מונסטיר, הוצאת נאור, 1972, באתר

Download book

Uri Oren, A Town Called Monastir, Dror Publications, Tel Aviv 1971
Download

Jamila-Andjela Kolonomos, The Resistance Movement and the Jews From Macedonia, Holocaust Fund of the Jews From Macedonia, Skopje 2013

Jamila Andjela Kolonomos, Monastir without jews, Foundation for advancement of Sephardic studies and culture, New York, 2007

מיכאל בר-זוהר, הרכבות יצאו ריקות, הוצאת הד ארצי, אור יהודה, 1999

Avram Jusef Sadikario, No Olvidar, CIP-katalogiaccija vo publikacija Nacionalna I univerzitetska biblioteka "sv.Kliment Ohridski", Skopje, 2007. (בלאדינו)
תרגום: ד"ר אבנר פרץ: אברהם יוסף צדיקריו, בל נשכח

קולונומוס-ונגלי, רשימת שמות הנספים של קהילות יהודי מקדוניה (בסרבו-קרואטית)

יקיר אבנטוב, תולדות יהודי יוגוסלביה, התאחדות עולי יוגוסלביה, תל אביב, 1971

ניר ברוך, הכֹּפֶר, בולגריה ויהודיה במשך הדורות, הוצאת שבילים, תל אביב, 1990, פרק שלישי, עמודים 144-97

ג'ני לבל, הקהילה היהודית בביטולה, בתוך: שמואל לוקר (עורך), פנקס הקהילות – יוגוסלאוויה, הוצאת יד ושם, ירושלים, 1988, עמודים 55-43

חיים קשלס, קורות יהודי בולגריה, חלק ג' – תקופת השואה, הוצאת דבר, תל אביב, 1969, עמודים 149-89

A.Matkovski, Tragedija na evreite od Makedonja, Skopje, 1962 (בסרבו-קרואטית)