כאן יוצגו חומרים השמורים בארכיונים,
באוספים שונים בארץ ובעולם ומקורות מידע מגוונים לשימוש בני הקהילה.

ב"ארכיון אבנטוב" השמור ב"ארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי"

נמצא קלסר עב כרס ובו למעלה מ-300 דפים כתובים בכתב היד של שלמה אלבוחר. זו הגרסה המקורית של מחקר מקיף על שמות המשפחה של בני מונאסטיר שמופיע בצורה מעובדת בספרו קהילת מונסטיר (ביטולה), מקדוניה.
המחקר שופך אור "על זיקתם ההיסטורית של יהודי מונסטיר הן לאיבריה, הן למקומות אחרים והן למקורות מקראיים ובתר מקראיים" (ד"ר נסים יושע)

להוריד את הקובץ #1
להוריד את הקובץ #2
להוריד את הקובץ #3
להוריד את הקובץ #4

ספרים על קהילת מונסטיר

היסטוריונים של יהדות מקדוניה