יער זכרון לקהילת מונסטיר – ביטולה, מקדוניה וליאון קמחי 1965