תמונות הנספים ממונסטיר שבארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

התמונות נסרקו כפי שנמצאו מונחות במעטפות בארכיון אבנטוב. במקרים מסוימים קיימת אי התאמה בין השם שמופיע על המעטפה לבין השמות שבגב התמונות.

אירגז
אישך
אלבראנס
ארואסטי
אשכנזי
אלבוחר
אלישנדרה
בן יקר
בכר | בנבניסטי
גרון | גרציאנו
וורסאנו
חסיד | חזן
חונן
חסון
טודלנו
טלבי
טסטה
ישראל | קסורלה
כהן
לוי | לאונוביץ
מאיו
מוסה
מישולם | מורנו | מזרחי
מסוט
נבון | נחמיה | נגרי
נחמיאס
ניסן
סדיקרייו | סימעיה | סקאייו | סאדיק
סרפתי
עובדיה
פרג׳י
פסו
פרדו | פרסיה
קולונומוס | קרסקי
קטנלה | קונפינו | קטן
קלדרון
קמחי
קסורלה
רוזילייו
רוסו

תמונות נספים ממונסטיר מספרה של גמילה קולונומוס

מתוך ספרה של ג'מילה קולונומוס
Jamila Adjela Kolonomos, Monastir Without Jews – Recollections of a Jewish Partisan in Macedonia